Bugeye


Een "bugeye"?

Na de aankoop van mijn Land Rover bleek ik - zonder het te beseffen - iets vrij bijzonders gekocht te hebben; een "bugeye" ook wel "transitional Series IIa" genoemd. Ook na lang zoeken op het internet heb ik over dit type weinig concrete informatie kunnen vinden, wel veel aannames en vermoedens.

Het verhaal gaat dat aangescherpte veiligheidsregels op één van de exportmarkten dicteerden dat de koplampen verder uit elkaar moesten komen te staan dan naast de grille mogelijk was. De koplampen zijn daarom naar het front van de voorschermen verplaatst, echter zonder dat deze verzonken liggen.

Voor zover ik weet zijn drie details uniek voor een bugeye:

Onderstaande scans van brochures - voor de Canadese markt - geven een indruk van de verschillen.

volgt volgt
brochure bugeye brochure late SIIa

Overigens staan bij bugeye's voor de Noord-Amerikaanse markt beide kleine lampjes verder uit elkaar dan bij bugeye's voor de Europese markt. Ook in Europa staan de kleine lampjes boven elkaar, terwijl ze op de SIIa altijd naast elkaar stonden. Wel heb ik weleens militaire SIIa's gezien waar wel de lampjes boven elkaar staan. Wellicht heeft de fabriek voor de Europese bugeye's een partij militaire voorschermen opgemaakt?

volgt